در حالی که اظهارات ضد و نقیض درباره راه حل های بحران سیاسی کنونی عراق ادامه دارد و سطوح خوش بینی ها و بدبینی ها در قبال امکان دستیابی به توافقی بین فراکسیون چارچوب هماهنگی و جریان صدر بالا و پایین می شود، سیاست مدارانی در عراق، بازگشت سناریوی ۲۰۱۸ میلادی را در خصوص تشکیل دولت آینده این کشور محتمل تر می دانند.