گانتز از مشاور امنیت ملی آمریکا خواسته است تا مانع توافق هسته ای با ایران شود.