نخست وزیر عراق با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در این کشور دیدار و در خصوص آخرین اوضاع سیاسی و امنیتی عراق گفتگو کرد.