بر اساس یک برآورد جدید یک دهه جنگ در سوریه حدودا نیم میلیون کشته بر جای گذاشته است.