یک آتش سوزی گسترده در منبع سوخت بزرگترین پالایشگاه نفت اندونزی منجر به تخلیه منازل اطراف این پالایشگاه شد.