یک منبع آگاه از بروز آتش سوزی مهیب در منطقه الکراده در بغداد پایتخت عراق خبر داد.