منابع خبری از آتش‌سوزی مهیب در ایستگاه قطار الفنت‌اندکسل (Elephant and Castle) واقع در جنوب شرق انگلیس گزارش داده اند که منجر به انفجار و تخلیه مسافران شده است.