آتش سوزی در یک کارخانه مایع سازی گاز در پالایشگاه بندر الاحمدی کویت رخ داده است.