منابع اماراتی از یک آتش سوزی خبر دادند که در منطقه المفرق ابوظبی به وقوع پیوسته است.