منابع خبری سه‌شنبه شب گزارش دادند؛ در پی آتش‌سوزی در قایق مهاجران غیرقانونی در نزدیکی سواحل لیبی، ۶۰ نفر آن‌ها مفقود شدند.