شرکت ملی نفت کویت از وقوع آتش سوزی در بزرگ ترین پالایشگاه نفت این کشور و زخمی شدن شماری از افراد در نتیجه آن خبر می دهد.