منابع آگاه روز چهارشنبه از آتش‌سوزی گسترده در بسیاری از جنگل‌های شهر‌های شمال الجزایر خبر دادند.