آتش نشان‌ها و متخصصان از مکزیک و ونزوئلا با استفاده از قایق، هواپیما و بالگرد به تلاش برای مهار آتش در استان ماتانزاس کوبا کمک می کنند.